Plavalni tečaji

PRIJAZEN SVET PLAVANJA – Plavalni tečaji »Rok Kerin Swim Academy«

Voda je eden glavnih elementov narave – je vir življenja! Nudi vrsto sproščujočih, športno-rekreativnih in zabavnih aktivnosti. Ena izmed njih je plavanje, ki ne predstavlja zgolj prijetno osvežitev, temveč nudi številne pozitivne učinke na razvoj otroka. Vpliva tako na otrokov telesni razvoj, kot tudi na psihični in socialni, saj  z njim  otroci razvijajo delovne navade, se naučijo potrpežljivosti, vztrajnosti ter dobijo občutek za red in disciplino.

V sklopu plavalne akademije »Rok Kerin Swim Academy«  razpisujemo PLAVALNE TEČAJE za vse generacije, ki si želijo splavati ali osvojiti pravilne plavalne tehnike. Zato vabljeni vsi, tako tisti najmlajši kot tudi starejši oziroma upokojenci.

Plavalni tečaji so nadstandardne izvedbe. Velikost ene skupine je omejena na manj oseb, saj se tako doseže maksimalni učinek učne ure, kjer se vsakemu posamezniku kar najbolje posvetimo. Tečaji so intenzivni (2 x na teden), saj z intenziteto vadbenih ur, tečajniki kar najhitreje in najkvalitetneje osvojijo plavalne lekcije. Minimalno število oseb za izvedbo tečaja: 4 osebe na posamezno vadbeno skupino.

Gre za skupinske plavalne tečaje, kjer so vadbeniki razdeljeni v manjše skupine (največ do 6 oseb na skupino). Naši programi ponujajo možnosti enakovrednega napredka in pridobivanja znanja za vsakega udeleženca programa, saj so skupine prilagojene tovrstnemu učenju.

Programi so razpisani večkrat letno po posamičnih lokacijah in po različnih ravneh znanja plavanja. Glede na število prijav (minimalno štiri osebe) se program izvaja na določeni lokaciji.

Pri vseh programih so v ceno že vključene vstopnice na bazen za prijavljeni program.

VPIS

Vpis v plavalne tečaje je možen ob razpisanih rokih, ki so razporejeni skozi celo leto. Pred pričetkom vpisa je potrebno izpolniti prijavnico. Posamični tečaj se bo izvajal v dolžini razpisanih ur.

Testiranje bo opravil strokovni vodja programa, kjer bodo nato oblikovane skupine z čim bolj homogenim znanjem.Testiranje bo trajalo eno uro, kjer bo testirano večje število oseb hkrati. Na podlagi rezultatov bodo razvrščeni v primerno skupino s pričetkom tečaja v naslednjem tednu.

CENA
10 urni plavalni tečaj – 150,00 €

Popusti in ugodnosti (samo za otroke)

  • 10% popusta pri prijavi drugega otroka na katerikoli plavalni program
  • 15% popusta pri prijavi tretjega, četrtega, itd. otroka za isti program

Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo za vpisnino. Vedno se upošteva večji popust!

PLAČILO

  • Plačilo tečaja v enkratnem znesku v gotovini pred pričetkom tečaja ali na TRR društva (potrebno prinesti dokazilo o plačilu na prvo uro tečaja)

SPLOŠNI POGOJI

Obveščanje o odsotnosti

V primeru, da se zaradi kakršnega koli razloga posamezne pedagoške ure ne boste mogli udeležiti, je odsotnost potrebno sporočiti najkasneje do 12.00 ure tekočega dne preko elektronskega naslova info@rokkerin.com ali preko telefonske številke 031 665 474. V nasprotnem primeru se ura šteje kot porabljena in se ne nadomešča.

Potek učne ure 

Ura tečaja traja 60 minut od prevzema otroka v garderobi do predaje otroka staršem po koncu ure

  • Učna ura je sestavljena iz 45 minut pedagoškega procesa in 15 minut namenjenih staršem
  • Zaradi nemotenega poteka pedagoškega dela, morajo biti otroci ob polni uri pripravljeni v plavalni opremi na v naprej določenem zbornem mestu
  • Učitelj plavanja sproti vodi evidenco prisotnosti za vsakega člana
  • Učitelj napiše priprave glede na napredovanje/pridobljeno znanje članov pred vsako učno uro
  • Učitelj sproti beleži napredek in vrednoti znanje članov skupine
  • Zaradi nemotene izvedbe plavalnih tečajev si pridržujemo pravico do menjave vaditeljev (stalne ali začasne)
  • Nadomeščanje ure ni možno, saj je to vezani vadbeni proces