Sedaj se pa zaèenjajo boji

Vèeraj je na glavnem bazenu v Šangaju potekala uradna otvoritev ob izjemnem programu. Organizatorji se resnièno trudijo na vsakem koraku, kar so ob otvoritvi prikazali z nepozabnim otvoritvenim programom za tovrstna tekmovanja.

 

V veènamenski dvorani lanskoletnga EXPO-ja so postavili montažni bazen, kjer je potekala otvoritev. Program je bil resnièno umetnija na najvišjem nivoju, lahko omenim le, da je eden od nastopajoèih pevcev med pesmijo preplaval bazen in nato odpel pesem do konca, iz stropa tribune se je veèkrat spustil vodni slap, svetlobnih efektov v, ob in na vodi je bilo v izobilju, skratka resnièno izjemeno lepa otvoritev. Tudi sicer so se organizatorji potrudili, da bi bilo prvenstvo resnièno vrhunsko organizirano, tako imajo tekmovalci bazenskih disciplin na razpolago resnièno vse, kar potrebujejo za tovrstno tekmovanje (ob bazenu restavracije, pomožne bazene in vso spremljajoèo infrastrukturo).


Del otvoritvenega programa na bezenu

Daljinski plavalci pa smo nastanjeni tik ob prizorišèu naše proge v umetno ograjenem morskem zalivu. Naše tekmovališèe je od bazenskega kompleksa oddaljeno 2 uri vožnje, tako da si kaj veliko z bazeni tam ravno ne moremo pomagati. V hotelu imamo na razplogo zgolj 20m bazen in tekmovalno progo v morju. Sicer je hotel visoke kategorije, varnost je na najvišjem nivoju, le hrana in kvaliteta vode sta na zelo slabem novoju. Žal je tako za nas plavalce najvažnejši del tekmovanja tako ponovno pod prièakovanji in pod normativi, ki bi jih prièakovali za svetovno prvenstvo. Še posebej, ko gre za kvalifikacijsko tekmovanje za olimpijske igre, kjer bi prièakovali najboljše možne pogoje za tekmovalce. A žal, takšno je stanje in temu se moramo prilogoditi.Na prizorišèu tekem v odprtih vodah 14. FINA svetovngea prvenstva

Sam imam sicer nekaj prebavnih motenj (kjer mi "družbo" delajo tudi nekateri ostali tuji plavalci), a upam, da se to za tekmo ne bo kaj preveè poznalo. Veèkrat sem že dejal, da se tekme veselim in komaj èakam oba nastopa. Konkurenca je resnièno najveèja možna v tem trenutku, saj so vsi najboljši plavalci v odprtih vodah prišli na tekmo.

Se javim še pred nastopom.

Lep pozdrav

Rok

objavljeno: 17.07.2011

Euromontaža d.o.o.

Tiskarna Grafit Krško

Terme èatež

Rok Kerin  - Facebook stran