Pozdrav iz Cachija

Konèno sem uspel najti nekaj èasa, da se lahko malce oglasim.

 

S pripravami sem že dokaj dobro zaèel, zato je utrujenost že tu. Vendar nimam kaj drugega postoriti, kot da treniram po programu in se poizkušam èim bolj spoèiti od treninga do treninga. Samo mesto Cachi je dokaj prijetno, kljub revšèini, ki je zelo huda v teh krajih.

Ljudje so zelo prijazni in gostoljubni, saj pretežno živijo od turizma. Seveda sporazumenvanje pride v poštev samo v španšèini, tako da se jo kar intenzivno uèim, vsaj tiste besedne zveze, ki jih vsakodnevno uporabljam. Malce mi dela še težave, vendar mislim, da bo v tednu dni že kaj napredka tudi na tem podroèju. Sicer pa je vreme vroèe in na tej nadmorski višini (2300m) ima tudi sonce kar veliko moè, tako da sem že lepo rdeè v obraz, kljub nenehni uporabi zašèitnih krem z visokim faktorjem. Paè ure v vodi pri odprtem bazenu naredijo svoje.


Bazen, kjer preživim veèino dneva

Sicer pa sami pogoji niso ravno idelani, saj je voda kar precej topla (tudi do 30st.C), èistoèa vode pa je na ravni kakšnega ribnika, a se naj bi oboje izboljšalo v naslednjih dneh. Zato tudi moje zaèetne prebavne motnje niso niè èudnega pri vsem tem. Vseeno pa se poèutim dobro in upam, da bom uspel zdržati priprave v tem ritmu do konca. Èez kakšen teden pa se ponovno oglasim.

Lep pozdrav,

Rok
objavljeno: 06.01.2010

Euromontaža d.o.o.

Tiskarna Grafit Krško

Terme èatež

Rok Kerin  - Facebook stran