Zahvala mojim sponzorjem in donatorjem

Hvala vsakemu posebej za prispevek k mojim rezultatom! Veè....

 
Moji rezultati so tudi vaši, saj ste mi omogoèili, da sem lahko hodil na treninge, bival v èasu treningov po drugih mestih doma in v tujini, se udeleževal tekmovanj doma in v tujini in v poletnih mesecih treniral tudi v Posavju. Èe sem vsaj malce dobre reklame naredil tudi za vaše podjetje oziroma organizacijo, sem še toliko bolj vesel in mi je bilo v veselje.

Hvala za vašo podporo, hkrati pa upam, da me boste tudi v bodoèe podpirali na moji poti. Hvala vsem, ki ste mi kakor koli pomagali v minuli sezoni. Hvala tudi vsem, ki niste na sliki omenjeni.

Hvala tudi maserju Borutu Škedlju, ki me je po težkih treningih zmasiral, da sem bil pripravljen za nove napore.

Za prihodnjo sezono še nimam zagotovljenega stanovanja, tako da še ne vem kje bom treniral, saj je precej odvisno od finanène situacije. Trenutna situacija ni preveè dobra, upam pa, da se bo izboljšala v nalsednjih dneh, ko bom opravil še nekaj sestankov in dogovorov. Veè bo znanega po praznikih.

Lep pozdrav,

Rok


objavljeno: 29.10.2008

Euromontaža d.o.o.

Tiskarna Grafit Krško

Terme èatež

Rok Kerin  - Facebook stran