VESELE BOŽIÈNE PRAZNIKE IN SREÈNO NOVO LETO

Želim vam vesele Božiène prazike in zdavo, uspešno ter zadovoljno leto 2008! Rok

 

 
objavljeno: 22.12.2007

Euromontaža d.o.o.

Tiskarna Grafit Krško

Terme èatež

Rok Kerin  - Facebook stran