Intervju na Radiu Energy Krško

Ob zakljuèku leta sem se v intervjuju na Radiu Energy zahvalil tudi vsem, ki so mi pomagali do osvojenih rezultatov.

 

Zahvaljujem se tako še enkrat podjetjem in organizacijam: Chargonet, GEN Energija, Sklad za financiranje razgradnje NEK, Zavarovalnica Triglav-Poslovna enota Krško, Zavod Regio, Klub posavskih študentov, Termoelektrarna Brestanica, Elmont, Euromontaža, Termalna Riviera Terme Èatež, Nova Ljubljanska banka-Poslovna enota Krško, Študentska organizacija Univerze na Primorskem. Hvala tudi vsem, ki ste želeli ostati neimenovani in ste mi pomagali po vaših zmožnostih.

Zahvala gre tudi maserju Borutu Škedlju za opravljene masaže in stokovnjaku za prehrano Silvestru Lipovšku za pomoè pri pravilni prehrani med treningi.

Za medijsko podporo se zahvaljujem Radiu Energy in èasopisu za mlade Publika.

Našega skupnega sodelovanje si želim tudi v prihodnje.

Lep pozdrav,

Rok


objavljeno: 15.12.2007

Euromontaža d.o.o.

Tiskarna Grafit Krško

Terme èatež

Rok Kerin  - Facebook stran