V prièakovanju tekem

V letošnji poletni sezoni me èaka zelo natrpan urnik tekmovanj. Zaèetek rednih tedenskih nastopov že konec meseca na Portugalskem.

 

Konec meseca maja, toèneje 26.5. bom nastopil na tekmi Svetovnega pokala v Setubalu na Portugalskem. Tekma bo v Atlantiku v dolžini 10 km. Prièakovanja so, glede na delo in rezultate na treningih, velika. Želim si le dobrih pogojev in pravega poèutja pred tekmo.

Že takoj po prihodu v Slovenijo pa me èakata nastopa na Državnem prvenstvu v daljinskem plavanju v Kopru. Tekmi bosta na sporedu prvi vikend v juniju in sicer na 5 in 10 km.


objavljeno: 08.05.2007

Euromontaža d.o.o.

Tiskarna Grafit Krško

Terme èatež

Rok Kerin  - Facebook stran