Zahvala vsem, ki so mi pri nastopih v Aziji kakorkoli pomagali

V prvi vrsti gre zahvala mojim staršem za vso podporo, selektroju in trenerju Nacetu Majcnu, Študentski organizaciji Univerze na Primorskem, Euromontaži d.o.o., Elmontu d.o.o., NLB d.d. - Poslovni enoti Posavje-Krško in skupini Zavod Regio. Brez njihove naklonjenosti in pomoèi ter podpore, bi bil moj nastop na tekmovanjih v Aziji nemogoè. Zato jim velika HVALA, krati pa upam, da mi bodo v mojih prizadevanjih stali ob strani tudi v bodoèe, ko jih bom še bolj potreboval, èe bom hotel s plavanjem nadaljevati.

 

Singapur_009.jpg
objavljeno: 12.10.2006

Euromontaža d.o.o.

Tiskarna Grafit Krško

Terme èatež

Rok Kerin  - Facebook stran