Sevilla 2005

Tako smo se borili za mesta...

Od mosta do mosta in ...

... in do tega mosta ter ponovi še enkrat pa je 10 km

Mesto dogodka

Priprave na štart (zašèita z kremo)

Oštevilèevanje...

... na roko in ...

... ramena ...

Po prvem jutranjem treningu

...po treningu...

... predstavitev držav in tekmovalcev...

pogled na prizorišèe tekme

Pokali, zastave in zakljuèni prostor

Cilj

Po drugem treningu

Priprave na skok v vodo (27*C)

... in še plavalni utrinek iz vode.

Euromontaža d.o.o.

Tiskarna Grafit Krško

Terme èatež

Rok Kerin  - Facebook stran